Upozornenie na riziko

Upozornenie na riziko

Vyhlásenie

Informácie, ktoré sa nachádzajú na stránke www.uspesnynaburze.sk, sú výhradne určené pre študijné účely tém, týkajúcich sa obchodovania na burze. Tieto informácie v žiadnom prípade neslúžia ku konkrétnemu investičnému alebo obchodnému doporučeniu. Všetky informácie predstavujú osobné skúsenosti a názory zo súkromného obchodovania vlastníkov webu alebo autorov článkov.

Poskytovateľ informácií nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov. Rozhodnutie obchodovať na finančných trhoch je rozhodnutie každého jednotlivca a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Neobchodujte na finančných trhoch pokiaľ nie ste riadne oboznámený s konkrétnym finančným inštrumentom.

Stránka www.uspesnynaburze.sk ani jej majitelia nie sú zodpovední za správnosť údajov na tejto stránke. Takisto nenesú žiadnu zodpovednosť za finančné a iné škody súvisiace s investíciou založenej na akejkoľvek informácií uvedenej na tejto stránke. Webstránka www.uspesnynaburze.sk ani jej majitelia nie sú registrovaným brokerom, investičným poradcom ani maklérom.

Ak sú na stránke spomínané konkrétne finančné produkty – Forex, komodity, akcie, indexy, ETF, dlhopisy a kryptomeny, je to vždy za účelom štúdia.

Poučenie

Pretože sa hodnota vašej investície môže zvýšiť, vždy existuje možnosť straty časti alebo celého investovaného kapitálu. Vždy obchodujte na burze s finančným kapitálom, ktorý si môžete dovoliť stratiť. Výkon v minulosti (skutočný alebo stimulovaný), predpovedané návratnosti alebo pravdepodobné scenáre výkonu nemusia odrážať aktuálny výkon v budúcnosti a určite negarantujú výsledky v budúcnosti.

Reálne podkladové aktívum, Opcie, Futures a CFD kontrakty

Prostredníctvom brokera môžete investovať do reálnych akcií, ETF fondov, dlhopisov a kryptomien alebo obchodovať všetky finančné inštrumenty prostredníctvom opcií, futures a CFD kontraktov. Pri obchodovaní finančných derivátov (CFD a futures kontrakty) sa využíva finančná páka, ktorá môže znásobiť váš zisk alebo stratu, pokiaľ sa obchod nevyvíja vo váš prospech.

CFD ako pákový finančný nástroj môže mať za následok stratu, ktorá môže dosiahnuť celkové hodnoty prostriedkov na obchodnom účte. Takáto strata môže vzniknúť v prípade, ak obchodník nepoužíva obchodný príkaz stop loss. Pri CFD obchodovaní vždy používajte stop loss a na jeden obchod riskuje maximálne 1-3% zo svojho obchodného kapitálu.

 

Veríme, že by ste mali byť upozornení na riziká pred rozhodnutím o investovaní svojho kapitálu, mali by ste zvážiť toleranciu pre svoje riziko, investičné ciele a váš stupeň skúseností s podobnými investíciami a taktiež aj vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo alebo školenia od profesionálnych obchodníkov, ak to považujete za potrebné.