Market Profile

Market Profile

Čo je Market Profile?

Market Profile bol vytvorený profesionálnym obchodníkom Petrom Steidlmayerom, ktorý pôsobil na burze Chicago board of trade (CBOT). Jeho základnou  myšlienkou bolo vytvoriť metódu, pomocou ktorej by mohol vidieť, kde v rámci dňa prebiehala najväčšia obchodná aktivita a aké je rozloženie tejto aktivity na jednotlivých cenových úrovniach.

Najlepší brokeri na Slovensku

1.

logo xtb

XTB

icon right

Váš kapitál je spojený s rizikom

2.

logo etoro

eToro

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

3.

logo RoboMarkets

RoboMarkets

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

4.

logo saxo

Saxo Bank

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

Pomocou Market Profile vidíme, ako sa vyvíja aukcia na trhu. Obchodná metóda Market Profile znázorňuje miesta, kde účastníci trhu vnímajú férovú cenu (hodnotu) podkladového aktíva a zobrazuje cenové úrovne, na ktorých je cena podkladového aktíva nadhodnotená alebo podhodnotená. Market Profile zobrazuje miesta, na ktorých bola väčšia ochota, účastníkov trhu, realizovať svoje obchody (zobchodovalo sa tam veľké množstvo objednávok) a naopak, na ktorých cenových úrovniach nebol veľký záujem obchodovať a  zobchodovalo sa tam malé množstvo objednávok.

Na miestach, kde je realizovaný veľký objem obchodov je vždy prítomnosť „veľkých hráčov“ (banky, fondy, poisťovne …), ktorí trh ovládajú vďaka obrovskému finančnému kapitálu „Veľkí hráči“, na realizovanie svojich objednávok, potrebujú likviditu (veľkú aktivitu nakupujúcich a predávajúcich) a tú nájdu na cenových úrovniach, kde sa zobchodovalo veľké množstvo objednávok (cenové úrovne, kde je veľké volume).

Prostredníctvom Market Profile je obchodník schopný veľmi presne odhadnúť ďalšie smerovanie ceny. Pretože trh sa vždy usiluje o efektivitu, cena bude vždy smerovať do oblastí, kde vyplní alebo vyplnila veľké množstvo objednávok.

Ako vyzerá Market Profile?

Pomocou metódy Market Profile, obchodník analyzuje trh vďaka profilu trhu. Profil trhu je grafické zobrazenie tržných informácií. Profil trhu sa môže skladať z TPO alebo objemu obchodov (volume profile)

TPODetail na jednotlivé TPO v profile

Základným stavebným kameňom Market Profile sú TPO (time price oportunity). TPO sú zobrazované ako abecedné písmená. Po otvorení nového profilu sa jednotlivé TPO „obtlačia“ na každej cenovej hladine, kde trh obchodoval a budú sa vykresľovať určitý časový interval, podľa zvoleného časového rámcu (time frame). Napríklad, pri zvolenom 30 min. time frame, každé jedno TPO v profile predstavuje 30 minút vývoja ceny v čase.

Každé písmeno v profile poskytuje obchodníkovi tie isté informácie ako poskytuje sviečkový graf (open, high, low, close). V každom TPO sa nachádza na jednej cenovej úrovni štvorček, ktorý predstavuje close predchádzajúceho TPO a open aktuálneho TPO.

Môže vás zaujímať: Obchodná metóda Price Action.

Pôvodné nastavenie pre trvanie jedného TPO, ktoré používal Peter Steidlmayer bolo 30 minút. Profil tvorený z TPO si môže obchodník rozdeliť na jednotlivé písmená a analyzovať tak, ako sa cena vyvíjala v čase (rozdelené TPO v profile) alebo môže všetky TPO spojiť a analyzovať, kde sa cena najviac zdržiavala v rámci jedného profilu (spojené TPO).

Pozrite si názorný príklad zobrazenia vývoja jedného dňa na trhu AUD/CAD pomocou sviečkového grafu a Market Profile s rozdelenými a spojenými TPO.

Market Profile - zobrazenie trhu AUD/CAD pomocou sviečkového grafu
Zobrazenie trhu AUD/CAD pomocou sviečkovéhu grafu.
Zobrazenie trhu AUD/CAD pomocou Market Profile. (rozdelené TPO)
Zobrazenie trhu AUD/CAD pomocou Market Profile (rozdelené TPO).
Zobrazenie trhu AUD/CAD pomocou Market Profile (spojené TPO).
Zobrazenie trhu AUD/CAD pomocou Market Profile (spojené TPO).

Objemový profil

V objemovom profile (volume profile) sa nachádza histogram realizovaných objemov obchodov. Histogram graficky zobrazuje evidenciu realizovaných obchodov. Na cenových úrovniach, kde sa realizovalo veľké množstvo objednávok (veľké volume) sa v histograme zaznamená dlhá úsečka. Naopak na cenových úrovniach, kde sa realizovalo len malé množstvo objednávok (malé volume) sa v histograme zobrazí krátka úsečka. V prehľadnej forme tak obchodník vidí, na akých cenových úrovniach bol záujem obchodovať a naopak, na akých cenách nebola ochota účastníkov trhu realizovať svoje obchody.

Ukážku objemového profilu nájdete na obrázku, ktorý sa nachádza nižšie pri nasledujúcom odseku.

Kľúčové úrovne Market profile

Bod kontroly (POC – point of control) 

Market Profile - jednodňový profil futures trhu 6E. Oblasť hodnoty a bod kontroly sú určované z realizovaného objemu obchodov.
Jednodňový profil futures trhu 6E. Oblasť hodnoty a bod kontroly sú určované z realizovaného objemu obchodov.

POC je cenová úroveň na profile, na ktorej sa „obtlačilo“ najviac TPO. Je to bod, kde sa trh zdržiaval najdlhšiu dobu.

Pomocou objemového histogramu sa vypočítava objemové POC (volume POC). VPOC je presná cenová úroveň, na ktorej sa v rámci jedného profilu zobchodovalo najväčšie množstvo objednávok.

Cenová úroveň, na ktorej sa nachádza POC (vypočítaná z TPO alebo objemu obchodov), považuje väčšina účastníkov trhu za férovú a slúži ako veľmi dôležitý bod v ďalšom vývoji trhu.

Oblasť hodnoty (Value Area – VA)

Value Area je  cenová oblasť, v ktorej sa zobchodovalo 68,2% objemov obchodov. Účastníci trhu vnímajú túto oblasť v cenovom poňatí ako férovú. Ceny pod alebo nad VA účastníci trhu vnímajú ako neférovú. Ceny pod VA sa zdajú príliš lacné a naopak ceny nad VA sa zdajú účastníkom trhu príliš drahé. Hranice oblasti hodnoty sú vo vzdialenosti 1 štandardnej odchýlky od POC. Hornú hranicu oblasti hodnoty nazývame VAH (Value Area High), spodnú hranicu oblasti hodnoty nazývame VAL (Value Area Low).

Oblasť hodnoty môže byť určená z :

  • Písmen (TPO) – oblasť hodnoty je vypočítaná z TPO, tam kde trh v rámci času najviac zotrval.
  • Objemu obchodov (Volume) – oblasť hodnoty je vypočítaná z realizovaných objemov obchodov.

Ukážka použitia metódy Market Profile

Pozrime sa na obchodnú príležitosť, ktorá sa naskytla na futures trhu eura (6E). Jeden profil predstavuje vývoj trhu za jeden obchodný deň. Na obrázku sú TPO znázornené ako vertikálne úsečky bez písmenkového rozlíšenia.

Ukážka použitia metódy Market Profile
Test písmenkového a objemového POC na trhu 6E.

Dňa 21.7.2017 začala cena rotovať, v rozmedzí cca. 65 pipov, okolo ceny 1,16800. Po štyroch dňoch netrendového vývoja, dňa 27.7.2017 cena prudko vyrástla nad úroveň tejto rotácie. Pomocou Market Profile si vieme spojiť tieto štyri profily dokopy. Spojením týchto štyroch dní vznikla veľká objemová oblasť, v ktorej sa realizovalo veľké množstvo obchodov.

Hneď v nasledujúci deň 28.7.2017, cena išla testovať túto úroveň, aby zistila, či sa tam nachádzajú kupujúci, ktorí včera vytlačili cenu nahor. Pri teste ceny písmenkového a objemového POC, zo štvordňovej rotácie, sa cena odrazila smerom nahor a pokračoval rast ceny až k lokálnemu high.

Od testu písmenkového a objemového POC, cena vytvorila viac ako 100 pipovú reakciu smerom nahor.

čo je market profile
etoro ponuka online obchodovanie objemový profil

Páčil sa Vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o obchodovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta tradingu a pridajte sa k nám aj na facebooku.

Ohodnoť tento článok

Market Profile
4.6 (91.82%) 22 vote[s]
zdielaj článok

Diskusia k článku