Čo je trendová čiara a ako ju správne zakresliť?

Úvod » Blog » Technická analýza » Čo je trendová čiara a ako ju správne zakresliť?

Čo je trendová čiara a ako ju správne zakresliť?

Lukáš Ištvan mini foto

Autor: Lukáš Ištvan

Naposledy aktualizované 4. júla 2024

Trendové čiary sú veľmi populárnym nástrojom využívaným k identifikácií dôležitých cenových úrovní. Existuje však niekoľko zásad ako trendové čiary kresliť. V nasledujúcom článku rozoberieme metodiku kreslenia trendových čiar a objasníme si, čo je trendová čiara (trend line).

Obsah článku

Najlepší brokeri na Slovensku

1.

logo xtb

XTB

icon right

Váš kapitál je spojený s rizikom

2.

logo etoro

eToro

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

3.

logo RoboMarkets

RoboMarkets

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

4.

logo saxo

Saxo Bank

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

Čo je trendová čiara (trend line)?

Trendová čiara (po anglicky – trend line) je základným nástrojom technickej analýzy, ktorý sa používa na určovanie trendu. Ide o priamku, ktorá spája dva cenové body a pomyselne pokračuje do „budúcnosti“ ako referencia, ktorá zobrazuje budúce úrovne supportu alebo rezistencie.

Tieto úrovne totiž v najväčšej miere ovplyvňujú pohyby ceny. Väčšina princípov využívaných na analýzu support a resistance úrovní je použiteľná aj v oblasti trendových čiar.

Pozrite si video, ktoré rozoberá problematiku trendovej čiary.

Rastúca trendová čiara

Predstavuje priamku, ktorá vzniká spojením dvoch lokálnych miním, ináč nazývaný bod obratu (alebo pivot low, swing low). Lokálne minimum je bod, v ktorého okolí nie sú žiadne nižšie body a predstavuje najnižšiu úroveň ceny v danom rozsahu.

Podmienkou k vytvoreniu rastúcej trendovej čiary je, že druhý bod obratu musí byť v absolútnej hodnote vyššie ako prvý.

rastúca trendová čiara ukážka
Ukážka rastúcej trendovej čiary.

Rastúca trendová čiara zobrazuje úroveň supportu, ktorý sa mení v čase. V rastúcom trende (uptrend) cena má tendenciu trendovú čiaru akceptovať a odrážať sa od nej.

Pokiaľ sa aktuálna cena pohybuje nad trendovou čiarou, môžeme ju považovať za platnú a relevantnú. V prípade, že sa cena dostane pod túto úroveň, dominancia nakupujúcich slabne a indikuje to možnosť zmeny trendu.

Môže vás zaujímať: Spoznávame Forex obchodovanie.

Klesajúca trendová čiara

Klesajúca trendová čiara je priamka, ktorá vzniká spojením dvoch bodov predstavujúcich lokálne maximá.

Druhé maximum však musí byť nižšie ako bolo prvé. To je hlavnou požiadavkou na vytvorenie klesajúcej trendovej čiary.

klesajúca trendová čiara - trend lines ukážka
Ukážka klesajúcej trendovej čiary.

Klesajúca trendová čiara reprezentuje úroveň rezistencie, ktorej absolútna hodnota v čase klesá. Klesajúca trendová čiara indikuje klesajúci trend (downtrend) a dominanciu predávajúcich na trhu.

Pokiaľ aktuálna hodnota ceny zostáva pod klesajúcou trendovou čiarou, trend bude pravdepodobne pokračovať a ak ste aktuálne v pozícií, tak generujete zisk. Ak však prekročí túto hranicu, buďte ostražití, trend sa pravdepodobne otočí alebo dočasne zastaví.

forex ebook
xtb forex ebook veľký obrázok

Ako kresliť trendové čiary?

Trendová čiara sa na sviečkovom grafe zakresľuje pomocou formácie pivot low alebo pivot high. Niektorí obchodníci túto formáciu nazývajú swing low / high alebo bod obratu.

čo je trend line ukážka formácie pivot low a high

  • Formácia Pivot low (swing low) sa skladá z troch sviečok, pričom stredná sviečka má najnižšie low v porovnaní so sviečkou naľavo a napravo.
  • Formácia Pivot high (swing high) sa skladá z troch sviečok, pričom stredná sviečka má najvyššie high v porovnaní so sviečkou naľavo a napravo.

Platná trendová čiara

Platná trendová čiara vznikne spojením dvoch bodov obratu. Trendovú čiaru spojte presne s low alebo high bodmi obratu.

Profesionálni obchodníci sa väčšinou sústreďujú iba prvý dotyk (test) s platnou trendovou čiarou, pri ktorom vstupujú do nákupnej alebo predajnej pozície.

Pamätajte si, že prvý dotyk s trendovou čiarou je najsilnejší a má najvyššiu pravdepodobnosť úspešného obchodu. Druhý a tretí dotyk môže výjsť, ale každým ďalším dotykom, testom trendovej čiary (trend line) sa šanca na úspešný obchod znižuje.

teste trend lines ukážka obchodu
Ukážka obchodu s použitím trendovej čiary (trend line).

Pri kreslení trendových čiar by ste sa mali riadiť základnými zásadami, ktoré možno sformulovať do troch najdôležitejších bodov.

Používajte vyššie časové rámce

Čím vyššie časové rámce používate, tým spoľahlivejšie trendové čiary ste schopní nakresliť. Najpoužívanejší je pravdepodobne denný časový rámec (daily time frame), ale pomerne rozšírený je aj 4 hodinový a týždenný (weekly time frame).

Presah trendových čiar

Jednou z najčastejších otázok týkajúcich sa tvorby trendových čiar je, či ich kresliť z najvyšších resp. najnižších bodov jednotlivých sviečok, alebo by sa mala do úvahy brať otváracia resp. uzatváracia cena sviečky.

Trendovú čiaru si vždy nakreslite spojením dvoch pivot low / high.

Ak sa ďalší bod obratu vytvorí vyššie alebo nižšie, od úrovne trendovej čiary, nakreslite si novú trendovú čiaru spojením nového a predchádzajúceho bodu obratu.

Takto získate prehľad o tom, či aktuálny trend akceleruje alebo sa spomaľuje a sily predávajúcich a nakupujúcich sa vyrovnávajú.

Nikdy trendové čiary nekreslite približne

Traderi majú tendenciu hľadať indikátory trendov aj tam kde nie sú. Mnohí kreslia trendové čiary ako krivky. Lokálne maximá či minimá nespájajú, skôr ich hodnoty aproximujú.

Tento postup je absolútne nesprávny a vyplýva z neho zlaté pravidlo kreslenia trendových čiar: Najlepšie trendové čiary sú tie, ktoré sú ihneď zrejmé.

Môže vás zaujímať: Spoznávame CFD obchodovanie.

Trendové čiary ako indikátory otočenia trendu

Oba druhy trendových čiar sa dajú použiť ako nástroj označenia potencionálnych bodov, na ktorých sa bude trend otáčať.

Platnosť trendovej čiary je vždy obmedzená len na čas, kedy trh rešpektuje úrovne supportu a rezistencie. Vo chvíli, keď dôjde k prerazeniu týchto hraníc, však môže trendová čiara ešte užitočne poslúžiť.

ako kresliť trendovú čiaru ukážka
Po prerazení rastúcej trendovej čiary sa zo supportu stáva rezistencia.

Akonáhle cena pretne trendovú čiaru a je jasné, že bola prerazená, zo supportu v podobe trendovej čiary sa stáva rezistencia a naopak.

Častokrát sa stáva, že cena po prerazení trendovej čiary otestuje túto úroveň aj z druhej strany. Od nej sa cena následne odrazí, aby pokračovala opačným smerom ako doposiaľ.

Záver

Trendové čiary sú základným nástrojom každého technického obchodníka, ktorí obchoduje pomocou metódy Price Action. Ak sa však nedodržiavajú pravidlá ich kreslenia a pristupuje sa k nim len na približnej báze, môžu produkovať falošné signály vstupu na trh.

Okrem referencie o aktuálnych úrovniach supportu a rezistencie môžu byť veľmi užitočné aj pri identifikácií otočenia trendu.

Tak ako väčšina podobných grafických pomôcok nie sú všemocným nástrojom a ani neprodukujú stopercentné signálny vstupu na trh. V kombinácií s ostatnými nástrojmi technickej analýzy však môžu byť veľmi nápomocné.


Poučenie: Copy Trading nepredstavuje investičné poradenstvo. Hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je spojený s rizikom.

 
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o obchodovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta tradingu a pridajte sa k nám aj na facebooku.

čo je trendová čiara

O autorovi

Lukáš Ištvan malá fotka

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.

Diskusia k článku