Čo je support a rezistencia?

Úvod » Blog » Technická analýza » Čo je support a rezistencia?

Čo je support a rezistencia?

Lukáš Ištvan mini foto

Autor: Lukáš Ištvan

Naposledy aktualizované 29. januára 2024

Levely supportu a rezistencie predstavujú úplný základ obchodovania na burze. Ak sa zaoberáte technickou analýzou, nie je možné, aby ste sa s týmito pojmami nestretli. V tomto článku si vysvetlíme, čo je support a rezistencia.

Obsah článku

Najlepší brokeri na Slovensku

1.

logo xtb

XTB

icon right

Váš kapitál je spojený s rizikom

2.

logo etoro

eToro

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

3.

logo RoboMarkets

RoboMarkets

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

4.

logo saxo

Saxo Bank

right

Váš kapitál je spojený s rizikom

Čo je support a rezistencia ukážka na grafe

Čo je support?

Support je cenová úroveň alebo oblasť, na ktorej predpokladáme obrat klesajúceho trendu („downtrend“) kvôli vstupu veľkého počtu nakupujúcich. Keď cena dosiahne support úroveň, má ťažkosti cez ňu prejsť a skôr sa „odrazí“ späť nahor. Je to spôsobené zvýšenou aktivitou nakupujúcich (dopytu), pre ktorých sa zdá cena finančného inštrumentu lacná a začínajú kumulovať svoje nákupné pozície.

Čo je rezistencia?

Rezistencia je cenová úroveň alebo oblasť, na ktorej sa očakáva obrat rastúceho trendu a nástup predajcov. Keď cena dosiahne úroveň rezistencie, väčšinou sa odrazí späť nadol. Na týchto úrovniach vznikne tlak predávajúcich, pre ktorých je aktuálna cena podkladového aktíva príliš drahá a naopak.

Pre zhrnutie problematiky supportu a rezistencie si pozrite toto užitočné video.

Psychologická stránka supportu a rezistencie

Strach, chamtivosť a „správanie davu“ sú v kruhoch obchodovania na burzách často skloňovanými výrazmi. Je to spôsobené, že všetky pohyby na trhu sú dôsledkom ľudských emócií a ovplyvneného správania. Sviečkový graf je často prezentovaný ako paleta ľudských emócií, optimizmu, pesimizmu, nádeje, strachu aj chamtivosti. Vývoj ceny ilustruje, ako účastníci trhu reagovali na aktuálnu situáciu a aké boli ich predpoklady.

Na trhu vždy nájdeme tri skupiny traderov:

  • Prví, ktorí čakajú na rastúci trend
  • Druhí, čakajúci na klesajúci trend
  • Tretí, ktorí sú nerozhodní

Ak cena po dosiahnutí support úrovne rastie, prvá skupina, ktorá zarába na stúpajúcom trende je spokojná a premýšľa o ďalšom nákupe na úrovni supportu v prípade, že sa cena vráti. Druhá skupina musí prehodnotiť svoju pozíciu a uvažovať o minimalizácií strát umiestnením nákupného príkazu na úroveň supportu.

Tretia skupina môže, ale aj nemusí naplánovať vstup do trhu nákupom na tejto úrovni. V dôsledku toho existuje veľmi veľká skupina traderov, ktorá chce nakupovať na hodnote supportu, čím sa výrazne posilňuje jeho vplyv. To spôsobí, že ak sa cena k tomuto levelu priblíži, opäť sa odrazí.

Môže vás zaujímať: Ako obchodovať na burze?

forex ebook
xtb forex ebook veľký obrázok

Dokedy je platný support a rezistencia?

Support alebo rezistenciu niekedy môžeme brať ako presnú cenovú úroveň alebo oblasť, kde sa očakáva zvýšená aktivita nakupujúcich alebo predávajúcich.

  • Support je platný, pokiaľ sa nevytvorí jedna celá sviečka pod úrovňou supportu
  • Rezistencia je platná, pokiaľ sa nevytvorí jedna celá sviečka nad úrovňou rezistencie

Ukážka platnosti supportu a rezistencie

Všeobecne sa hovorí, že support a rezistencia platí, pokiaľ nie je prerazená. Pravdou však je, že väčšina profesionálnych obchodníkov obchoduje iba prvý dotyk zo supportom alebo rezistenciou. Veľakrát sa stáva, že obchod by vyšiel aj pri druhom alebo treťom dotyku.

Faktom ostáva, že vždy prvý dotyk ceny so supportom alebo rezistenciou je najsilnejší a má najvyššiu pravdepodobnosť úspešného obchodu.

Ako sa zmení support na rezistenciu?

Jedným z najzaujímavejších javov na finančnom trhu je prerazenie úrovne rezistencie alebo supportu. Keď sa to stane, na trhu nastáva neočakávaná situácia a najmä neskúsení traderi majú problémy s ďalšou identifikáciou trhového správania.

zmena supportu na rezistenciu

Veľa krát sa stáva, že táto úroveň supportu sa zmení na rezistenciu. Aktuálna cena sa k tejto hladine znova priblíži avšak z druhej strany. Obvykle ju už neprekročí a vytvorí tak inverznú hladinu. Ak predtým predstavovala support, po prerazení bude rezistenciou. Pomerne častý je aj opačný prípad zmeny rezistencie na support.

Určenie supportu a rezistencie

Na určenie týchto levelov existuje niekoľko rozličných metód založených na rôznych technikách a predpokladoch.

Okrúhle čísla

Jedným z najjednoduchších spôsobov určenia rezistencie a supportu je predpoklad, že aktuálna hodnota ceny nepretne hranicu okrúhleho čísla. Príkladom sú úrovne 50, 100, 150 atď. Tieto hodnoty obľubuje množstvo neskúsených traderov, ktorým dávajú akýsi pocit istoty a jasného určenia ceny.

Rovnako, veľkí investori či investičné banky preferujú možnosť umiestňovať príkazy nákupu a predaja práve na zaokrúhlené cenové úrovne. To spôsobuje, že sa stávajú veľmi silnými cenovými bariérami, cez ktoré sa trend len veľmi ťažko dostane.

Silná rezistencia na trhu ropy.
Ukážka rezistencie na okrúhlom čísle.

Horizontálne línie

Rovnako ako okrúhle čísla, aj horizontálne čiary sú jedným z najjednoduchších postupov určenia úrovní supportu a rezistencie. Horizontálna čiara vznikne spojením najnižších alebo najvyšších bodov predchádzajúceho trendu. Na základe toho predpokladáme, že hodnota supportu resp. rezistencie je konštantná. To však môže platiť iba v obmedzenom časovom intervale.

Silný support (podpora) na trhu GBPUSD.
Ukážka supportu na trhu GBP/USD.

Trendové čiary

Zložitejší spôsob, ktorý je však omnoho sofistikovanejší a založený na teórií vývoja trendu. Kým horizontálne čiary predpokladajú statickú hodnotu supportu alebo rezistencie, trendová čiara hovorí, že úrovne cenových bariér sa menia v čase. Spôsobuje to tzv. profit-taking. Trendové čiary je, rovnako ako horizontálne línie, možné odhadnúť z predchádzajúceho pohybu ceny.

Trendová čiara a silný support na bitcoine
Ukážka trendovej čiary na trhu BTC/USD.

Môže vás zaujímať: Aktuálny Bitcoin kurz na sviečkovom grafe.

Kĺzavý priemer

Kĺzavé priemery sú jedným z najpoužívanejších indikátorov pre tzv. short-term traderov. Okrem toho sú však veľmi užitočnou pomôckou pre určenie cenových bariér, o čom možno mnohí ani netušia. Počas stúpania trendu prestavuje čiara kĺzavého priemeru support úroveň. Pokiaľ je trend klesajúci, kĺzavý priemer reprezentuje úroveň rezistencie, ktorú aktuálna cena len veľmi ťažko prekročí.

Kĺzavý priemer je základným obchodným nástrojom, ktorý nájdete v každej kvalitnej obchodnej platforme.

Ukážka kĺzavého priemeru čo je support a rezistencia.
Ukážka kĺzavého priemeru na trhu BTC/USD.

Fibonacciho návraty

Metóda Fibonacciho návratov používa horizontálne línie, ktoré slúžia ako indikátory support a resistance úrovní. Vytvárajú sa identifikovaním najvyššieho a najnižšieho bodu sviečkového grafu (takzvaný swing high a swing low). Najnižší bod predstavuje 0%, najvyšší 100%. Medzi nimi sú umiestnené horizontálne  čiary v percentách odpovedajúcich hodnotám Fibonacciho čísel, konkrétne 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% a 100%.

Najhodnotnejšou a najzaujímavejšou je práve 0.618, okrem iného obrátená hodnota zlatého rezu. Na tejto úrovni väčšinou končia všetky trendy. Mnohí traderi používajú Fibonacciho návraty s veľkou opatrnosťou a čakajú na potvrdenie predpokladaného trendu sviečkovými formáciami, zvýšením objemov obchodov alebo veľkou limitnou objednávkou.

Príklad použitia Fibonaccioho návratov na trhu GBP/USD support a rezistencia vysvetlenie.
Príklad použitia Fibonacciho návratov na trhu GBP/USD.

Pokročilé metódy určovania supportu a rezistencie

Predchádzajúce spôsoby určovania supportu a rezistencie spadajú do metódy Price Action. Existujú ale ešte sofistikovanejšie metódy určovania supportu a rezistencií, ktoré väčšinou používajú inšitucionálni a profesionálni traderi. Tieto metódy vychádzajú z princípu fungovania burzy.

Objemový profil

Objemový profil patrí do skupiny nástrojov metódy Market Profile. Pomocou objemových profilov obchodníci sledujú cenové úrovne, na ktorých bol záujem obchodovať, a úrovne, na ktorých sa obchodovalo veľmi málo. Miesto, kde sa zobchodoval najväčší objem obchodov nazývame Point Of Control (POC) – po slovensky bod kontroly. Je to jedna z kľúčových úrovní, ktorú na sviečkovom grafe nemáte šancu vidieť.

Silná rezistencia na objemovom profile.
Test POC na trhu EUR/USD.

VWAP

Volume Weighted Average Price (VWAP) je cenovo vážená priemerná cena. Zjednodušene môžeme povedať, že VWAP je kĺzavý priemer, ktorý do svojho výpočtu zahŕňa údaje o realizovaných objemoch obchodov. Kľúčové úrovne VWAPu nie sú statické a preto sú s obľubou využívané u profesionálnych obchodníkov. Žltá stredová čiara predstavuje POC, ktoré sa vyvíja podľa času a objemu obchodov.

Support a rezistencia na vizualizácií VWAP
Ukážka vizualizácie VWAP na trhu AUD/CHF.

Volumové nody

Volumové nody patria do skupiny nástrojov metódy Order Flow. Pomocou Order Flow obchodníci sledujú presný počet realizovaných objednávok na bid alebo ask strane. Volumové nody predstavujú miesta, na ktorých sa zobchodoval najväčší počet obchodov. Je to prakticky POC, ale v presnom čísle a množstve.

Ukážka rezistencie v metóde Order Flow.
Ukážka rezistencie pomocou metódy Order Flow.

Limitné objednávky

Limitné objednávky sledujú intradenní obchodníci a skalperi. Táto metóda analyzovania trhu sa nazýva Tape Reading. Tape Reading je najpokročilejšia obchodná metóda, ktorá nám poskytuje podrobné údaje o dianí na trhu. Vďaka špeciálnym vizualizáciam, obchodníci sledujú veľké limitné objednávky, ktoré signalizujú prítomnosť „veľkého hráča “ v trhu (investičné banky a hegde fondy).

Ukážka supportu a rezistencie na trhu ropy
Ukážka testu supportu v podobe veľkej limitnej objednávky.

Support a rezistencia – záver

Predstavili sme si základné a pokročilé nástroje na určenie supportu a rezistencie. Ako sami vidíte, možností určenia kľúčových úrovni je mnoho. Preto ak by sme začali určovať supporty a rezistencie pomocou všetkých metód tak na grafe nám vznikne farebná hitparáda. Všetci profesionálni obchodníci, si vyberú len zopár spôsobov a podľa tých sa riadia.

Môžete si zakresľovať trendové čiary, pri ktorých budete čakať na potvrdenie obratovou sviečkovou formáciou. Alebo môžete určovať support a rezistenciu pomocou objemových profilov a sledovať volumové nody pre jemnejšie načasovanie do obchodu.

Možností je mnoho a aj v tomto si môžeme všimnúť krásu obchodovania na burze, pretože každý môže obchodovať podľa toho, čo mu najviac vyhovuje.

Dokonca ak je pre niekoho určovanie supportov a rezistencií komplikované, môže automaticky kopírovať populárnych obchodníkov a nechať tak profesionálov pracovať za neho. Viac informácií o kopírovaní obchodníkov nájdete v našej eToro recenzií.

Páčil sa Vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o obchodovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta tradingu a pridajte sa k nám aj na facebooku.

Ohodnoť tento článok

Čo je support a rezistencia?
4.6 (92.9%) 31 vote[s]
čo je rezistencia

O autorovi

Lukáš Ištvan malá fotka

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.

Diskusia k článku