Skúsenosti s fondami Slovenskej sporiteľne (SLSP) a recenzia populárnej banky

Úvod » Blog » Recenzie brokerov » Skúsenosti s fondami Slovenskej sporiteľne (SLSP) a recenzia populárnej banky

Skúsenosti s fondami Slovenskej sporiteľne (SLSP) a recenzia populárnej banky

Lukáš Ištvan mini foto

Autor: Lukáš Ištvan

Naposledy aktualizované 7. marca 2024

Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti najväčšia banka na Slovensku. Okrem tradičných bankových produktov ponúka aj investičné produkty ako je Fond maximalizovaných výnosov, termínovaný vklad alebo investičné sporenie do ETF fondov. V tejto recenzii si detailne popíšeme všetky populárne produkty.

Obsah článku

Úvodné informácie o Slovenskej sporiteľni

Slovenská sporiteľňa (skratka – SLSP) je aktuálne najväčšia banka na Slovensku, ktorá poskytuje širokú škálu produktov a služieb. Je dcérskou spoločnosťou Erste Group, jedného z popredných poskytovateľov finančných služieb v strednej a východnej Európe.

Slovenská sporiteľňa ponúka širokú škálu bankových a finančných služieb pre fyzické osoby, firmy a inštitúcie na Slovensku.

Tieto služby zahŕňajú:

 • Retailové bankovníctvo
 • Firemné bankovníctvo
 • Správu majetku
 • Rôzne finančné produkty, ako sú pôžičky, sporiace účty a investovanie do fondov.

História spoločnosti

Slovenská sporiteľňa začala na Slovensku fungovať už v roku 1824, aj keď v tej dobe išlo o Filiálky Die Erste oesterreichische Spar-Casse. Neskôr, v roku 1844 ich nahradili samostatné sporiteľne a v roku 1923 bola založená Mestská sporiteľňa v Bratislave.

Novodobá história má počiatok v roku 1953 kedy vznikla Československá štátna sporiteľňa a v roku 1969 Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú..

SLSP má teda s finančníctvom na Slovensku bohaté skúsenosti, pôsobenie na peňažnom a kapitálovom trhu cenných papierov začalo v roku 1991 a od roku 1994 už začali fungovať pod názvom Slovenská sporiteľňa a.s..

Míľnikom je určite aj predaj majoritného balíka akcií spoločnosti Erste Bank v roku 2001. Tým sa SLSP začlenila do silnej finančnej skupiny Erste Group, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov finančných služieb vo východnej časti EÚ.

Základné údaje Slovenskej sporiteľne

Pozrite si základné údaje spoločnosti v prehľadnej tabuľke.

Spoločnosť
Registrácia v NBS
Ponuka fondov
akciové, dlhopisové, ETF
Poplatky
Vstupný a výstupný poplatok, poplatok za správu a poplatok za nákup (*závisí od vybraného produktu)
Mena účtu
EUR, USD, CZK
Minimálna investícia
20 € (pri pravidelnom investovaní), 150 € (pri jednorazovej investícii)
Spôsoby investovania
Jednorazové aj pravidelné investovanie
Možnosti vkladu / výberu
Bankový prevod
Zákaznícka podpora
Na pobočke, e-mailom, faxom alebo telefonicky (24 hodín denne, 7 dní v týždni)
Mobilná aplikácia
ikonka - áno
Váš kapitál je spojený s rizikom

 

Popis investičných produktov a služieb SLSP

Slovenská sporiteľňa má vo svojej ponuke viacero investičných riešení:

 • Podielové fondy (Fond maximalizovaných výnosov, Fond budúcnosti, Aktívne portfólio, ERSTE realitná renta…)
 • Investovanie do dlhopisov
 • Investičné sporenie do ETF fondov
 • Obchodovanie s akciami
 • Termínovaný vklad

Populárne fondy Slovenskej sporiteľne

Fond maximalizovaných výnosov

Fond maximalizovaných výnosov je vhodný pre tých, ktorí chcú dosiahnuť vyšší výnos aj za cenu možných dočasných výraznejších poklesov. Vhodný je najmä pre pravidelné investovanie.

Výnos fondu maximalizovaných výnosov slsp
Výkonnosť fondu maximalizovaných výnosov od SLSP za posledné obdobie. (¹ v prezentovanej výkonnosti sú zahrnuté poplatky, ktoré sú účtované z majetku fondu. Akékoľvek iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri nákupe, alebo predaji, prípadne ďalšie špecifické náklady, nie sú započítané. Historická výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.)

Fond investuje do akcií kvalitných a inovatívnych spoločností z celého sveta pričom investícia je rozložená do viacerých regiónov vyspelých krajín a do sektorov.

Strategický podiel akcií vo fonde predstavuje 100 %.  Odporúčaný investičný horizont je 5 a viac rokov.

Fond budúcnosti

Fond budúcnosti predstavuje investíciu do dlhodobo perspektívnych trendov s aktívnym riadením podielu akcií. Cieľom je dosiahnuť výnos z akciových investícií, ktoré môžu tvoriť 50 % až 100 % majetku vo fonde.

Výkonnosť podielového fondu budúcnosti za posledné obdobie.
Výkonnosť podielového fondu budúcnosti za posledné obdobie. (¹ prezentovaná výkonnosť zahŕňa poplatky, ktoré sú účtované z majetku fondu. Akékoľvek iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri nákupe, alebo predaji, prípadne ďalšie špecifické náklady, nie sú započítané. Historická výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.)

Vhodný je pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko dočasných poklesov za cenu vyššieho výnosu.

Riadenie fondu je založené na dvoch investičných princípoch: 

 1. Zameranie sa na akcie, u ktorých sa v budúcnosti predpokladá, že sa stanú súčasťou megatrendov.
 2. V riadení celkového podielu akciových investícií v majetku vo fonde.
najvýnosnejší fond budúcnosti od Slovenskej sporiteľne
Najväčší podiel vo fonde je zameraný na megatrend – Technológie & Inovácie (zdroj obrázku – thepinnaclelist.com).

Pod pojmom megatrend sa podľa správcovskej spoločnosti rozumie významná a dlhodobá zmena, ktorá zásadne ovplyvní globálnu ekonomiku, firmy, spoločnosť a správanie spotrebiteľov.

Odporúčaný investičný horizont je 5 a viac rokov.

Aktívne portfólio

Aktívne portfólio je vhodné pre pravidelné investovanie. Ide o fond s aktívnym riadením podielu akciových, dlhopisových, realitných a alternatívnych investícií v majetku fondu.

Výnosnosť fondu Aktívne portfólio za posledné obdobie.
Výnosnosť fondu Aktívne portfólio za posledné obdobie. (¹ v prezentovanom výnose sú zahrnuté poplatky, ktoré sú účtované z majetku fondu. Akékoľvek iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri nákupe, alebo predaji, prípadne ďalšie špecifické náklady, nie sú započítané. Historická výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.)

Fond investuje prostriedky do akciových a dlhopisových investícií. Podiel dlhopisových investícií a nástrojov peňažného trhu nie je obmedzený a podiel akciových investícií môže predstavovať maximálne 30 % na majetku vo fonde.

Aktívne riadenie má za cieľ zvýšiť výnos a ochrániť investície pred poklesmi. Odporúčaný investičný horizont je 4 a viac rokov.

ERSTE realitná renta

Realitná renta je podielový fond určený pre klientov, ktorí majú záujem o investíciu do nehnuteľností.

Výkonnosť fondu ERSTE realitná renta za posledné obdobie.
Výkonnosť fondu ERSTE realitná renta za posledné obdobie. (¹ v prezentovanej výkonnosti sú zahrnuté poplatky, ktoré sú účtované z majetku fondu. Akékoľvek iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri nákupe, alebo predaji, prípadne ďalšie špecifické náklady, nie sú započítané. Historická výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.)

Prostredníctvom takejto investície sa môžete podieľať na výnose z komerčných nehnuteľností, do ktorých nie je možné investovať priamo.

Investovať do fondu sa dá jednorazovo od 500 € alebo pravidelne od 20 € mesačne.

Odporúčaný investičný horizont je 3 a viac rokov.

realitná renta od erste banky
Fond investuje do sektoru obchodných, kancelárskych, priemyselných a rezidenčných priestorov.

Investičné sporenie do ETF fondov

Slovenská sporiteľňa taktiež poskytuje možnosť investovať do ETF fondov.

Investovanie do ETF cez SLSP funguje na jednoduchom princípe. Vyberiete si určitý ETF fond z ponuky a zvolíte si sumu, ktorú chcete mesačne investovať. Posielať môžete aj menšie čiastky vďaka čomu je investovanie dostupné aj pre malých investorov.

Najlepšie ETF fondy SLSP

Slovenská sporiteľňa má aktuálne v ponuke 51 ETF fondov. Každý fond ma vo svojom portfóliu rôzne finančné inštrumenty a zameriava sa na rôzne odvetvia.

V tabuľke nájdete zoznam populárnych ETF z ponuky SLSP.

Názov ETFKategóriaRegiónZameranie
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACCAkciovéUSATechnológie
iShares Core S&P 500 UCIT ETFAkciovéUSAVšeobecné
iShares Core MSCI World ETFAkciovéSvetVšeobecné
SPDR Euro High Yield Bond ETFDlhopisovéEurópaPodnikové dlhopisy
iShares Core DAX UCITS ETFAkciovéNemeckoVšeobecné
iShares Automation & Robotics ETFAkciovéSvetAutomatizácia a robotizácia
iShares Core FTSE 100 UCITS ETFAkciovéVeľká BritániaVšeobecné
iShares Developed Markets ETFAkciovéSvetNehnuteľnosti

Sporenie si môžete nastaviť aj cez aplikáciu George

George je mobilná aplikácia Slovenskej sporiteľne, prostredníctvom ktorej môžete aj investovať do podielových fondov, dlhopisov, ETF aj akcií.

Mobilná aplikácia George na sledovanie fondov
V aplikácii si môžete kedykoľvek pozrieť stav účtu, svoje portfólio a vývoj investície v čase.

Poplatky za investovanie cez Slovenskú sporiteľňu

Spoločnosť SLSP si účtuje viacero typov poplatkov.

Medzi najdôležitejšie poplatky patrí vstupný a výstupný poplatok, poplatok za správu portfólia (manažérsky poplatok) a poplatok za realizovanie transakcie.

Banka má taktiež rôzne výšky poplatkov podľa toho, či investujete jednorazovo alebo pravidelne.

V tabuľke nižšie nájdete najdôležitejšie poplatky, s ktorými sa pri investovaní cez Slovenskú sporiteľňu stretnete. Presná výška poplatkov závisí od vybraného fondu, typu produktu a výšky investície.

Typ poplatkuVýška poplatku
Vstupný poplatokMaximálne 2 % z investície
Poplatok za realizovanie transakcie0,5 – 1,5 % z objemu transakcie (pri investovaní do akcií a ETF)
Výkonnostný poplatok0 €
Správcovský poplatokMaximálne 1,65 % z objemu investície
Poplatok za ukončenie investície1,8 % (pokiaľ zrušíte investičné sporenie skôr ako uplynú tri roky)
Poplatok za uchovanie cenných papierovMaximálne 0,60 % ročne (pri zahraničných cenných papieroch)

Ďalšie poplatky

V tejto tabuľke nájdete informácie o poplatkoch za vklad, výber peňazí a vedenie investičného účtu.

SlužbaVýška poplatku
Vklad peňazí0 €
Výber peňazí0 €
Poplatok za založenie účtu0 €
Poplatok za zrušenie účtu0 €

Porovnanie investičného sporenia SLSP vs. MAXI sporenie a PARTNERS GROUP

So Slovenskou sporiteľnou a jej produktmi ste sa už oboznámili. Prinášame vám aj užitočné porovnanie s našim MAXI sporením a PARTNERS GROUP, ktorých si v skratke predstavíme:

 • MAXI sporenie je náš investičný produkt, prostredníctvom ktorého investujete do ETF fondov. Jednotlivé portfólia vytvárame pomocou platformy EIC. European Investment Centre (skratka EIC) ponúka viac ako 1 500 ETF fondov od 30 správcov.
 • PARTNERS GROUP je spoločnosť, ktorá sprostredováva finančné produkty pre širokú verejnosť. V balíku služieb má aj investovanie do fondov.
Slovenská sporiteľňa logoMAXI sporenie logopartners group logo
Minimálna investícia20€10€30€
Spôsoby investovaniaJednorázové aj pravidelné investovanieJednorázové aj pravidelné investovanieJednorázové aj pravidelné investovanie
Daňová povinnosťÁno (len pri niektorých fondoch)NieÁno (len pri niektorých fondoch)
Fondy v ponukeAkciové, dlhopisové, ETFAkciové, dlhopisové, ETFAkciové, dlhopisové, ETF
Vstupný poplatok1,80 % (0 % pri sporení dlhšom ako 3 roky)Od 0 %Od 1,4 – 3,5 %
Manažérsky poplatok0,15 – 1,65 % ročneOd 0,5 % ročne1 % ročne
Výkonnostný poplatokNieNie10 % (závisí od dosiahnutého výnosu)
Mobilná aplikácia
ikonka
AM slsp sk
ikona

Vklad a výber peňazí

Množstvo začínajúcich investorov prehliada možnosti vkladu a výberu peňazí. Pritom existujú investičné spoločnosti, ktoré si za túto služby účtujú vysoké poplatky.

Preto naša SLSP recenzia prináša informácie aj o možnostiach vkladu a výberu finančných prostriedkov.

 • Na svoj investičný účet môžete vložiť peniaze prevodom. Pokiaľ ste klientom banky, viete vklad spraviť aj prostredníctvom Georga – internet bankingu banky.
 • Svoje finančné prostriedky si môžete vybrať prevodom na váš bankový účet.

Za vklad a výber peňazí si spoločnosť neúčtuje žiaden poplatok.

Zákaznícka podpora

Zákaznícka podpora Slovenskej sporiteľne je na vysokej úrovni. Klientské centrum spoločnosti môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, faxu alebo telefonicky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Svoje požiadavky môžete vyriešiť aj osobne na ktorejkoľvek pobočke banky.

zákaznícka podpora investičnej firmy
Infolinka banky je dostupná nepretržite.

Množstvo odpovedí na problémy, nájdete aj v sekcií s najčastejšie kladenými otázkami na webstránke spoločnosti.

Výhody a nevýhody investovania do fondov SLSP

Ako každá spoločnosť, aj Slovenská sporiteľňa má silné stránky, kvôli ktorým stojí za zváženie investovanie s nimi, ale samozrejme nájdu sa aj tie slabšie.

Pozrite si hlavné výhody a nevýhody SLSP.

Výhody

 • výhody investovaniaBanková aplikácia George, cez ktorú môžete investovať vo svojom mobile.
 • výhodyMožnosť dohodnúť si osobné stretnutie na pobočke.
 • Najvýnosnejšie fondyPravidelné investovanie už od 20 € mesačne.
 • ikonka ánoInvestovať môžete do podielových fondov, dlhopisov, akcií aj ETF.

Nevýhody

 • Nevýhody obchodovaniaAktívne manažované fondy majú vyššie priebežné poplatky.
 • najlepšie etf fondy slspPodielové fondy s vyššou volatilitou môžu prinášať aj vyššie zisky, ale aj prudké straty.
 • zrušenie investičného sporeniaGrafy cenných papierov sa zobrazujú s 15-minútovým oneskorením.
 • recenzia a skúsenostiPoplatok až do 0,60% ročne za držiteľskú správu zahraničných cenných papierov.

Skúsenosti s fondami Slovenskej sporiteľne

Spoločnosť má vo svojej ponuke množstvo zaujímavých fondov. V poslednej dobe Slovenská sporiteľňa umožnila pravidelne investovať aj do pasívnych ETF fondov.

Poplatkovo sa banka snaží konkurovať správcom majetku, ale stále sa to nevyrovná niektorým investičným spoločnostiam a brokerom.

Ich mobilná aplikácia George je prehľadná, na druhej strane funkciami zaostáva od investičných aplikácií brokerov, ktorí sa špecializujú výhradne na investovanie.

Výhodnejšie možnosti investovania

Pokiaľ rozmýšľate nad investovaním, a chceli by ste ušetriť na poplatkoch vhodným riešením sú tieto dve investičné možnosti:

 • Investovanie prostredníctvom brokera
 • Pravidelné investovanie s našim MAXI sporením

1. Investovanie prostredníctvom online brokera

Online broker je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na investovanie na burze. Prostredníctvom brokera môžeme investovať do širokej ponuky finančných inštrumentov (ETF fondy, akcie, dlhopisy, komodity, kryptomeny a ďalšie).

Investovanie do fondov cez slsp aplikáciu
Prostredníctvom brokera investujete za najnižšie poplatky.

V dnešnej dobe si investori môžu vybrať z množstva brokerov. Na Slovensku sú populárni brokeri:

K investovaniu si potrebujete založiť investičný účet, vložiť peniaze a prihlásiť sa do obchodnej platformy, cez ktorú budete sami zadávať svoje nákupné a predajné objednávky.

Výhody

 • výhody investovaniaNajnižšie poplatky za investovanie.
 • výhody obchodovaniaŽiadny vstupný, správcovský ani výkonnostný poplatok.
 • ikonaBohatá ponuka investičných nástrojov.
 • výhodySvoje investície si spravujete sám a máte k nim okamžitý prístup.
 • výhodyPrehľadná investičná aplikácia.

Nevýhody

 • Nevýhody investíciePre niekoho môže byť zložité sa orientovať v investičnej platforme.
 • nevýhodyNedá sa investovať pravidelne pomocou trvalého príkazu.

Pokiaľ chcete investovať cez brokera, pozrite si našu investičnú akadémiu alebo tento detailný článok o investovaní na burze.

 

2. Pravidelné investovanie s MAXI sporením

MAXI sporenie je náš investičný produkt, prostredníctvom ktorého investujete do ETF fondov. Jednotlivé portfólia vytvárame pomocou EIC.

EIC (skratka z European Investment Centre) je investičná platforma, ktorá ponúka investovanie do podielových a ETF fondov. Túto platformu používajú investičný poradcovia, obchodníci s cennými papiermi a aj poisťovne.

Program investičného sporenia Slovenskej sporiteľne
S MAXI sporením investujete pravidelne a pohodlne vďaka trvalému bankovému príkazu.

Pokiaľ si chcete založiť MAXI sporenie, je potrebné nás kontaktovať.

Následne sa vám bude venovať investičný špecialista Lukáš Ištvan, ktorý vlastní licenciu od NBS na kapitálové trhy. Bude vám vytvorené investičné portfólio na mieru, a vy si len zvolíte, akú sumu chcete pravidelne alebo jednorazovo investovať.

Na záver je potrebné nastaviť si trvalý bankový príkaz a MAXI sporenie začne byť aktívne.

Výhody

 • výhody podielových fondov slovenskej sporiteľneNižšie poplatky za investovanie ako u väčšiny populárnych fondov.
 • výhodyŽiadny výkonnostný poplatok.
 • výhodyInvestičné portfólio vytvorené na mieru.
 • výhodyMožnosť investovať pravidelne cez trvalý bankový príkaz.

Nevýhody

 • Nevýhody investovaniaVyššie poplatky za investovanie ako cez brokera.
 • Výkonnosť na grafeInvestičný účet si potrebujete vytvoriť cez finančného sprostredkovateľa.

Záverečné zhodnotenie

SLSP ponúka možnosť pravidelného investovania už od 20 € mesačne, vďaka čomu je dostupné pre širokú verejnosť. Investovanie je možné aj cez mobilnú aplikáciu George, takže to ide jednoducho a z pohodlia domova.

SLSP má produkty aj pre tých, ktorý chcú investovať jednorazovo väčšiu sumu peňazí. Ak máte otázky ohľadom investovania a radšej tieto veci riešite osobne, môžete si dohodnúť stretnutie na niektorej pobočke SLSP.

V každom prípade máte možnosť zhodnotiť svoje finančné prostriedky s relatívne zaujímavým výnosom avšak za vyššie poplatky.


 
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o investovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta investovania a pridajte sa k nám aj na facebooku.

zdielaj článok o burze

O autorovi

Lukáš Ištvan malá fotka

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.

Diskusia k článku

Zdieľaj tento článok