Čo je sentiment trhu na Forexe a ako sa používa pri tradingu

Úvod » Blog » Sprievodca tradingom » Čo je sentiment trhu na Forexe a ako sa používa pri tradingu

Čo je sentiment trhu na Forexe a ako sa používa pri tradingu

Lukáš Ištvan mini foto

Autor: Lukáš Ištvan

Naposledy aktualizované 24. januára 2024

V tomto článku vás zoznámime s pojmom sentiment trhu na Forexe. Sentiment trhu pomáha potvrdiť aktuálny trend a upozorňuje tradera na jeho pravdepodobný koniec. Všetko podstatné si ukážeme aj na názorných príkladoch.

Partner článku

RoboMarkets

Partnerom článku je broker RoboMarkets. Investujte do viac ako 14 000 inštrumentov prostredníctvom oceňovanej platformy R StocksTrader.

Obsah

Čo je sentiment trhu

Sentiment trhu zobrazuje prevládajúcu náladu väčšiny účastníkov trhu v určitom okamihu. Slovo „sentiment“ má francúzsky pôvod a znamená „pocit, náladu“.

Sentiment na trhu ukazuje, o čo sa v súčasnosti účastníci trhu zaujímajú – nákup finančného nástroja (skupiny aktív) alebo jeho predaj.

Inými slovami, sentiment trhu je aktuálna rovnováha optimizmu a pesimizmu obchodníkov, investorov a ďalších “trhových hráčov” ohľadom určitého finančného trhu alebo aktíva. Ide o určitý druh kolektívnych emócií založených na určitých očakávaniach.

Investorka analyzuje trhy
Očakávania sú spravidla formované správami a rôznymi fundamentálnymi faktormi.

Príklad

 • Ak sú účastníci trhu istí, že akciový trh porastie, začnú aktívne nakupovať akcie a podporujú tak býčí trend.
 • Naopak, pokiaľ si bude väčšina investorov istá, že cena akcií bude klesať a objaví sa medvedí trend, začnú predávať aktíva, pri ktorých očakávajú, že čoskoro poklesnú. Výsledkom bude prebytok ponuky na trhu, čo spôsobí pokles cien.

Sentiment na Forexe ukazuje, čo teraz väčšina účastníkov trhu preferuje robiť: nakupovať alebo predávať meny.

Obchodníci používajú výrazy ako „nakúpiť babky“ – to znamená, že obchodníci sú pripravení nakúpiť USD za iné meny, alebo „predať babky“ – čo znamená, že obchodníci sú pripravení predať USD za iné meny.

ikona info
Sentiment a očakávania trhu ovplyvňuje niekoľko faktorov. Faktory podporujúce výmenný kurz vytvárajú pozitívny sentiment (nálady k nákupu). Faktory, ktoré zrážajú menu, vytvárajú negatívny trhový sentiment (nálady na predaj).

Nižšie môžete preskúmať faktory, ktoré ovplyvňujú sentiment na devízovom trhu.

Aké faktory ovplyvňujú sentiment na Forexe

Sentiment na trhu je väčšinou ovplyvňovaný tzv. fundamentálnymi faktormi. Tie zahŕňajú rôzne finančné, ekonomické a politické udalosti, ktoré priamo ovplyvňujú výmenné kurzy. Tieto faktory sú študované skrze fundamentálnu analýzu.

Tu sú najdôležitejšie z týchto faktorov:

 • Menová politika centrálnych bánk – Cykly zvyšovania a znižovania hlavnej úrokovej sadzby môžu v národnej mene vytvárať dlhodobé uptrendy a downtrendy. Pokiaľ obchodníci na trhu očakávajú, že sadzba porastie, bude trhový sentiment býčí (investori na trhu budú pripravení nakupovať). Pokiaľ je možné očakávať pokles úrokovej sadzby, bude situácia opačná.
 • Ekonomické faktory – Ak sú správy o ekonomike krajiny pozitívne (HDP, zamestnanosť, výroba atď.), nálada na trhu ohľadom danej meny sa zlepší.
 • Politické faktory – voľby, rezignácia vlády, škandály, sankcie atď. môžu vytvárať negatívny trhový sentiment voči mene.
 • Zvesti a očakávania – zahŕňajú politické a ekonomické faktory, ale vo forme zvestí a očakávaní.
 • Vyššia moc – prírodné katastrofy, katastrofy spôsobené človekom, teroristické činy, epidémie. To všetko môže vytvárať vážny negatívny sentiment voči mene.

Vplyv fundamentálnych faktorov na Forex sentiment môže byť krátkodobý (niekoľko minút až niekoľko dní) alebo dlhodobý (niekoľko týždňov, mesiacov, rokov).

Napríklad informácie o raste nezamestnanosti v minulom mesiaci môžu mať krátkodobý negatívny vplyv na sentiment na trhu, zatiaľ čo oznámenie šéfa centrálnej banky o nutnosti zvýšenia úrokových sadzieb môže vytvoriť dlhodobý pozitívny sentiment voči mene.

Aké existujú indikátory pre hodnotenie sentimentu na Forexe

Na detekciu aktuálnej nálady na trhu je možné použiť rôzne indikátory. Snažia sa vyhodnotiť trhový sentiment a vyjadriť ho číselne alebo graficky. Podľa nich možno dospieť k záveru o aktuálnych pozíciách a názoroch obchodníkov a o tom, ako môžu ovplyvniť pohyby cien.

Tu sú tri populárne indikátory pre hodnotenie sentimentu na Forexe.

US Dollar Index (DXY)

DXY (index amerického dolára) je hlavným indexom, ktorý ukazuje aktuálny sentiment trhu voči vedúcej svetovej mene.

Smer, ktorým sa index uberá (aktuálny trend), odráža skutočnú trhovú rovnováhu. Rast indexu znamená pozitívny trhový sentiment a rast USD voči hlavným menám, zatiaľ čo pokles indexu znamená negatívny sentiment a oslabenie amerického dolára.

DXY sa obchoduje na burzách v podobe futures kontraktov a opcií. Pomocou technickej analýzy môžete analyzovať graf indexu a zistiť aktuálny sentiment voči USD (pozitívny, negatívny alebo neutrálny).

Graf US dolar indexu DXY
Graf DXY nájdete na rôznych informačných zdrojoch, ako je napríklad tradingview.com.

Report COT (Commitments of Traders) pre menové futures

Report COT (Commitments of Traders) je zverejňovaný týždenne a ukazuje súhrnné pozície rôznych obchodníkov na futures trhoch. COT je zverejňovaný každý piatok americkou CFTC. Hoci tieto dáta vychádzajú z menových futures kontraktov, tak silne korelujú so spotovým Forex trhom.

COT report ukazuje čisté long (nákupné) a short (predajné pozície) vo futures na meny (a iných, ďalších aktív) troch skupín obchodníkov:

 1. Commercial Hedgers

  Sú veľké spoločnosti a subjekty, ktoré používajú futures trhy na zabezpečenie (hedging) svojich rizík na trhoch. Mierne ovplyvňujú všeobecný sentiment.

 2. Large Traders (veľkí obchodníci)

  Sú významnými inštitucionálnymi investormi, hedge fondmi a ďalšími organizáciami obchodujúcimi na futures trhoch za účelom investovania a vytvárania ziskov. Sentiment tejto skupiny je dôležitejší.

 3. Small Traders (drobní obchodníci)

  Väčšinu tejto kategórie tvoria súkromní investori alebo malé spoločnosti. Ich vplyv na trh je obmedzený.

COT report na futures JPY forex sentiment
Pomocou COT môžete sledovať trhový sentiment menových futures na rôznych analytických zdrojoch, ako je napríklad finviz.com.

Pod grafmi menových futures nájdete graf, kde sú tri vyššie uvedené skupiny obchodníkov reprezentované tromi líniami. Keď sú línie pozitívne, prevažujú nákupné pozície, zatiaľ čo keď sú línie v zápornej oblasti, znamená to, že dominujú predajné pozície.

Kĺzavé priemery

Ďalším populárnym nástrojom na hodnotenie sentimentu sú kĺzavé priemery (Moving Average – MA). Ukazujú priemernú cenu zvoleného menového páru v určitom období.

ikona žiarovka
Pokiaľ aktuálna cena stúpne nad priemer, znamená to, že aktuálny sentiment je kladný. Pokiaľ poklesne pod priemer, je sentiment negatívny.

Ak chcete posúdiť krátkodobý sentiment, použite MA s krátkou periódou (od 5 do 50). Pre dlhodobý sentiment použite MA s väčšou periódou (100, 200). Napríklad keď cena prekročí 200 dennú SMA zospodu, znamená to, že sentiment sa stáva kladným a môže sa začať uptrend.

A naopak, pokiaľ cena klesne pod 200 dennú SMA, znamená to negatívny sentiment a sľubuje downtrend.

COT report na futures JPY forex sentiment
Kĺzavý priemer SMA 200 na grafe USD/JPY.

Využitie Forex sentimentu pri tradingu

Teraz sa poďme podrobnejšie pozrieť na využitie sentimentu trhu v tradingu.

Prvá stratégia predpokladá použitie sentimentu na potvrdenie aktuálneho trhového trendu (tj. pomôže vám vybrať hlavný smer, ktorým budete obchodovať). Druhá stratégia je založená na použití signálov konca aktuálneho trendu a začiatku korekcie alebo dokonca obratu.

Ako použiť sentiment trhu na potvrdenie súčasného trendu

Môžete použiť vyššie popísané indikátory. Pokiaľ sa indikátory blížia k svojim extrémom, môžu vám pomôcť potvrdiť aktuálny trend:

 • DXY vykazuje vzostupný trend (pozitívny sentiment pre americký dolár) alebo klesajúci trend (negatívny sentiment pre americký dolár).
 • Diagram založený na COT ukazuje, kedy veľkí obchodníci začnú meniť svoju pozíciu. Pokiaľ sa zmení na negatívny, potvrdí to klesajúci trend. Ak sa zmení na pozitívny, potvrdzuje to uptrend.
 • Keď cena prekríži na D1 grafe 200 denný SMA hore, potvrdí to uptrend. Pokiaľ ho cena prekríži dole, znamená to downtrend.
 • Správy: pozitívne správy podporujú rastový trend a negatívne správy podporujú klesajúci trend.

Príklad

Pozrieme sa na D1 graf menového páru USD/JPY:

 1. Cena na grafe vzrástla nad 200 denný SMA.
 2. DXY vykazuje pohyb smerom vyššie.
 3. Línie COT na futures JPY nie sú na extréme. Línia veľkých obchodníkov (Large Traders) sa vydala smerom dole (predaj jenu voči doláru).
 4. Správy sú pozitívne, akciové trhy rastú – to podporuje rast USD/JPY.
COT report na futures JPY forex sentiment
Celkovo vzaté indikátory sentimentu podporujú uptrend na tomto páre. Obchodníci a investori použijú technickú analýzu na vyhľadanie vstupných bodov pre nákupné pozície.

Signály možných korekcií a obratov na základe sentimentu trhu

Keď indikátory dosiahnu svoje extrémy alebo sa ich signály zmenia na opačné, varuje to obchodníkov pred pravdepodobnou korekciou alebo obratom:

 • DXY mení smer; môžu sa vytvoriť obratové patterny.
 • Diagram COT vykazuje extrémy. Línie Large Traders a Commercial Hedgers ukazujú významnú divergenciu.
 • Cenový graf otvára celkom ďaleko od 200 denného SMA, potom začne opačný pohyb a uzavrie za rýchlejším MA (napríklad 7, 14).
 • Správy: pozitívne správy vyvolávajú pozitívnu korekciu a negatívne prináša negatívnu korekciu.

Príklad

Po silnom vzostupnom impulze na D1 grafe USD/JPY sa objavili signály pre možnú korekciu alebo obrat smerom dole:

 1. Graf páru je ďaleko od 200 denného SMA, potom cena prekríži rýchlejšie MA (7,14) zhora.
 2. DXY sa obrátil smerom dole.
 3. Línie COT futures JPY ukazujú extrémy, línie Large Traders a Commercial Hedgers sa maximálne rozišli.
 4. Správy sú neutrálne.
sentiment trhu signál možnej korekcie a obratu
Indikátory signalizujú, že USD/JPY zahájil klesajúcu korekciu. Investori sa zdržia nákupov. Môžu dokonca použiť technickú analýzu na vyhľadanie vstupných bodov pre krátkodobý predaj.

Záver

Sentiment na devízovom trhu odráža prevládajúcu náladu na Forexe a je užitočným doplnkom k pravidlám fundamentálnej a technickej analýzy.

Podľa rôznych indikátorov môžete posúdiť, kto dominuje na trhu – býci (veriaci v rast meny) alebo medvede (počítajú s jej poklesom).

Partner článku

RoboMarkets

Partnerom článku je broker RoboMarkets. Investujte do viac ako 14 000 inštrumentov prostredníctvom oceňovanej platformy R StocksTrader.

Váš kapitál je spojený s rizikom.

 
Upozornenie na riziká:

 1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktorá sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
 2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.

 
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o investovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta investovania a pridajte sa k nám aj na facebooku.

zdielaj článok o burze

O autorovi

Lukáš Ištvan malá fotka

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.

Diskusia k článku