Čo je hedging investícií a ako funguje?

Úvod » Blog » Akadémia investovania » Čo je hedging investícií a ako funguje?

Čo je hedging investícií a ako funguje?

Lukáš Ištvan mini foto

Autor: Lukáš Ištvan

Naposledy aktualizované 3. januára 2024

Pochopenie hedgingu vám môže pomôcť posunúť vašu investičnú stratégiu na novú úroveň. Je to ďalší nástroj riadenia rizík, pomocou ktorého môžete vytvoriť vyvážené portfólio. V tomto sprievodcovi zistíte, čo je to hedging a ako s ním môžete začať.

Partner článku

eToro

Partnerom článku je broker eToro. Vytvorte si investičný účet na eToro a získajte prístup k širokej škále aktív z celého sveta.

Obsah

Úvod

Hedging je jedným zo základných nástrojov, ktoré využívajú akcioví investori.

Ale čo vlastne hedging presne je a ako vám môže pomôcť riadiť investičné riziko?

V tomto článku sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť k implementácii základnej hedgingovej stratégie aj do vašej investičnej stratégie.

Neinvestujte všetko do jedného aktíva
Hedging je určitá implementácia porekadla „Nevsádzajte všetko na jednu kartu“, ktoré je vo svete investovania veľmi dôležité.

Čo je to hedging?

Hedging (nazývaný aj ako zaistenie) je jeden z najpoužívanejších spôsobov pre riadenie rizík spojených s investovaním.

Nejedná sa síce o všemocný nástroj, vďaka ktorému by bolo investovanie úplne bez rizika, ale môže vám pomôcť s obmedzením určitých druhov rizík. Využívaný je hlavne na volatilných trhoch, kde sa jeho sila prejaví naplno.

Na zaistenie svojich pozícií môžete využiť rôzne nástroje, z ktorých každý má svoje pre a proti. Medzi najpoužívanejšie patria:

Zjednodušene si môžete predstaviť fungovanie hedgingovej stratégie podobne ako poistenie. Zaplatíte síce niečo navyše, ale pokiaľ dôjde k negatívnemu scenáru, získate kompenzáciu a minimalizujete straty.

Ako hedging funguje?

Hedging vám pomôže obmedziť prípadné straty, avšak za cenu nižšieho zisku, pokiaľ váš odhad trhu bude správny. Využíva realizovanie niekoľkých (aspoň dvoch) obchodov.

Dajme tomu, že sa rozhodnete nakúpiť nejakú technologickú akciu a chcete sa zaistiť proti jej poklesu. Preto si otvoríte ešte druhú pozíciu na takom aktíve, ktoré má potenciál rásť, pokiaľ vami vybraná akcia bude klesať.

Vlastne vsádzate sami proti svojmu rozhodnutiu a istíte sa pre prípad, že ste sa pomýlili. Pokiaľ váš tip nevyjde, rast druhej investície obmedzí vašu stratu.

ikona info
Hedging môže byť mocným nástrojom na riadenie rizika, pretože vždy viete, ako veľmi vás prípadný negatívny vývoj ovplyvní.

Aké sú výhody a nevýhody hedgignu?

Hedging nie je vhodný pre každého investora, rovnako ako akákoľvek iná obchodná alebo investičná stratégia.

Než sa rozhodnete zahrnúť hedging do svojho obchodného systému, zvážte niektoré jeho pre a proti:

Výhody

  • výhody investovaniaHedging vám môže pomôcť riadiť a dokonca zmierniť trhové riziko.
  • výhody zaisteniaIde o formu diverzifikácie, ktorá znižuje riziko spojené s investovaním peňazí iba do jedného alebo niekoľkých aktív.
  • ikonaPočas volatilných trhov pomáha zachovávať chladnú hlavu a vyhnúť sa emotívnemu investovaniu.

Nevýhody

  • Nevýhody hedginguDodatočné náklady spojené s hedgingom môžu pohltiť všetky zisky. Aj keď môžete byť chránení proti poklesu, hedging vždy obmedzí prípadné zisky.
  • nevýhodyHedging môže byť obtiažna stratégia, na ktorej realizáciu je potrebné veľa času, pokiaľ ho chcete vykonávať poctivo a posilniť investičnú stratégiu.
  • nevýhodyV dobách, kedy sa trhom darí alebo sú predovšetkým neutrálne, nemusí byť hedging pre investorov výhodný.

Aké sú bežné hedgingové stratégie?

Hedging je jeden z tých nástrojov, pri ktorých je ľahké pochopiť koncept, ale previesť ho do praxe je o poznanie zložitejšie.

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako hedging vykonávať. Každý z nich vyžaduje inú úroveň znalostí trhov i praxe. Inými slovami, nie každý zvládne používať všetky.

Priamy hedging

V rámci priameho hedgingu zaujímate opačné obchodné pozície na jednom aktíve. To znamená, že pokiaľ napríklad otvoríte nákupnú (long) pozíciu na trhu so zlatom, súčasne zaujmete aj predajnú (short) pozíciu.

Hedge v pároch

Hedging v pároch, ktorému sa niekedy hovorí párové obchodovanie, spočíva v otvorení pozícií na dvoch rôznych aktívach.

Tieto aktíva by medzi sebou mali mať inverzný vzťah – ak cena jedného rastie, druhého aktíva cena klesá.

Ako nájsť správe aktívum na hedging
Nájsť dve aktíva, ktoré majú podobný potenciál rastu a poklesu, je zložité a vyžaduje to z vašej strany pomerne dosť času a kvalitnú analýzu.

Investovanie do bezpečných prístavov

Ako “bezpečný prístav” označujeme aktíva alebo triedy aktív, ktoré historicky v dobách neistoty na trhoch udržali svoju hodnotu, alebo dokonca zaznamenali rast.

Evergreenom pre hedging akcií sú investície do zlata, ale môžete nájsť množstvo ďalších príkladov, napr. defenzívne akcie.

Rozdiely medzi krátkym a dlhým hedgingom

Techniky hedgingu, ktoré obchodníci a investori používajú, môžeme všeobecne rozdeliť na dlhý a krátky hedging. Poďme sa pozrieť, aký je medzi nimi rozdiel a kedy sa využívajú.

Čo je to krátky hedge?

Krátky hedging (short hedge) je technika, ktorú investori a obchodníci používajú na ochranu pred rizikom poklesu ceny pri aktívach, ktoré kupujú za účelom zhodnotenia.

Obvykle ho využívajú obchodníci, ktorí chcú využiť volatilitu ceny vo svoj prospech, ale neplánujú si aktívum v portfóliu držať dlhšiu dobu. Zaistenie môžete vykonať predajom určitého objemu podkladového aktíva alebo otvorením predajnej pozície cez futures kontrakty.

Príklad

V praxi to funguje tak, že pokiaľ kúpite 10 akcií za 10 USD / kus a zároveň sa obávate, že cena do budúcna klesne, môžete uzavrieť futures kontrakt. Ten vám umožní predať akcie za dohodnutú cenu niekedy v budúcnosti.

Pokiaľ teda cena klesne na 8 USD, ale váš kontrakt je na 10 USD, akcie stále predáte za 10 USD a vyhnete sa strate.

ikona info
Pri využívaní derivátov si dávajte pozor na prípadné poplatky. Dôveryhodný broker ich výšku prehľadne uvedie na svojom webe.

Čo je dlhý hedge?

Dlhý hedging (long hedge) je protikladom techniky spomenutej vyššie.

Používa sa na zmiernenie rizika spojeného s budúcim rastom ceny aktíva. Pri využití tejto stratégie investori otvárajú nákupnú pozíciu.

Ukážka zaistenia portfólia
Môžete nakúpiť samotné podkladové aktívum, alebo uzavrieť futures kontrakt, predovšetkým ak plánujete krátkodobé obchody.

Príklad

Pokiaľ by ste, podobne ako vyššie, uzavreli predajnú pozíciu v objeme 10 akcií za 10 USD / kus a chceli obmedziť riziko spôsobené potenciálnym rastom ceny, môžete uzavrieť futures kontrakt.

Vďaka nemu budete môcť predať akcie za 10 USD, aj keď ich trhová cena medzitým vystúpi na 15 USD, a tým sa vyhnúť strate.

Ako začať s hedgingom v investovaní?

Uviesť hedging do praxe môžete mnohými spôsobmi. Od jednoduchej metódy pokus – omyl cez „zaručené tipy“ po sledovanie ostatných, skúsenejších obchodníkov.

ikona žiarovka
Práve copy trading môže byť jednoduchý spôsob, ako do vášho portfólia zaviesť hedging skôr, ako získate dostatok skúseností.

Na zaistenie investícií sa často využívajú tzv. finančné deriváty. Podrobnejší popis nájdete nižšie.

Opcia

Finančný derivát, ktorý dáva investorovi právo, nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum za vopred stanovenú cenu a vo vopred stanovenom čase.

Ak sa cena aktíva nevyvíja podľa očakávania investora, môže držiteľ nechať opciu expirovať a iba uhradiť súvisiace poplatky.

ETF

Typ investičného fondu, ktorý investorom poskytuje jednoduchý spôsob diverzifikácie portfólia naprieč rôznymi sektormi a typmi aktív.

ETF fondy umožňujú získať rôznorodú expozíciu bez toho, aby bolo nutné vyberať jednotlivé aktíva. ETF môžete nakupovať a predávať na burze rovnako ako akcie.

Futures

Finančný derivát, zmluva medzi dvoma stranami, ktoré sa dohodnú na smene aktíva za vopred stanovenú cenu k vopred stanovenému dátumu. Sú využívané ako forma zaistenia proti trhovým výkyvom.

hedge pomocou opcii
Oproti opciám je nutné futures zmluvu k rozhodnému dátumu realizovať.

CFD

CFD (alebo zmluvy o vyrovnaní rozdielu) sú zmluvy medzi brokermi a obchodníkmi o vyrovnaní rozdielu v cene aktíva medzi otvorením a uzavretím pozície. Ide o formu finančného derivátu.

To obchodníkom umožňuje zaujať pozície oboma smermi (nákupná aj predajná pozícia) a potenciálne zarábať tak na raste aj poklese ceny aktíva.

Zhrnutie

Hedging môže byť mocným nástrojom na riadenie rizika, pretože vždy viete, ako veľmi vás prípadný negatívny vývoj ovplyvní. Ale ako obvykle, nie je to všemocný nástroj, ktorý riziko eliminuje.

„Nemali by ste investovať do akcií, keď vo vás krátkodobý 50% prepad vyvoláva strach a paniku.“ (Warren Buffet)


Je potrebné pamätať na zvýšené náklady na vaše investície a využívať ho iba počas takých trhových podmienok, kedy sa vám to môže vyplatiť.

Vzhľadom na to, že sa jedná o pokročilejšiu stratégiu, odporúčame si najskôr všetky znalosti overiť bezpečne prostredníctvom demo účtu. A samozrejme pamätajte na všeobecné princípy zodpovedného investovania.

Časté otázky

Je hedging investícií to isté čo diverzifikácia portfólia?

Stručná odpoveď je nie. Hedging a diverzifikácia portfólia sú stratégie, ktoré pomáhajú znižovať riziko pri investovaní, ale každá z nich využíva iný prístup.

Hedging je stratégia, ktorá zahŕňa prijatie kompenzačnej pozície na obmedzenie strát na určitom aktíve. Môže ísť dokonca o rovnaké aktívum.

Diverzifikácia portfólia sa snaží znížiť riziko vo vašom portfóliu tým, že finančné prostriedky investuje do viacerých aktív.

Aké existujú hedgingové nástroje?

Ako nástroj na zaistenie môžete využiť akékoľvek aktívum, ktoré vám pomôže znížiť riziko nepriaznivého cenového vývoja.

Buď sa jedná o opačnú pozíciu na danom aktíve, ktorú môžete otvoriť napr. pomocou CFD alebo iných derivátov alebo o aktívum, ktoré sa v minulosti vyvíjalo opačne ako to, v ktorom otvárate svoju pozíciu.

Nie je hedging nezákonný?

Hedging je obchodná stratégia, ktorá je vo väčšine krajín považovaná za legálnu a legitímnu. Výnimkou je napr. obchodovanie na Forexe v Spojených štátoch. Tu hedging vykonávať nesmiete.

Ďalším obmedzením môžu byť podmienky jednotlivých brokerov, ktorý môžu na svojich platformách obmedzovať využitie určitých stratégií, vrátane konkrétnych foriem hedgingu.

Partner článku

eToro

Partnerom článku je broker eToro. Vytvorte si investičný účet na eToro a získajte prístup k širokej škále aktív z celého sveta.

Váš kapitál je spojený s rizikom.

 
Upozornenie:

  • Tieto informácie majú iba vzdelávací účel a nemali by sa považovať za investičnú radu, osobné odporúčania, ponuku na kúpu alebo predaj, žiadosť o kúpu alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov.
  • Tento materiál bol vytvorený bez ohľadu na akékoľvek konkrétne investičné ciele alebo finančnú situáciu a nebol pripravený v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami na podporu nezávislého prieskumu. Všetky odkazy na minulú výkonnosť finančného nástroja, indexu alebo investičného balíčka nie sú a nemali by byť považované za spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov.
  • eToro a uspesnynaburze.sk nedávajú žiadne záruky za presnosť alebo úplnosť obsahu tohto sprievodcu a nepreberajú v tomto smere žiadnu zodpovednosť. Pred poskytnutím akéhokoľvek kapitálu sa uistite, že poznáte riziká spojené s obchodovaním. Nikdy neriskujte viac peňazí, než koľko ste ochotný stratiť.

 
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o investovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta investovania a pridajte sa k nám aj na facebooku.

zdielaj článok o burze

O autorovi

Lukáš Ištvan malá fotka

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.

Diskusia k článku